γεωργία


γεωργία
земледелие

Ancient Greek-Russian simple. 2014.